Apachetas

Svojim skulpturama dozivam Apachetas, oltare posvećene Majci Zemlji, Pachamami. Inke, u svojim dugim putovanjima kroz visoravan, daleko od svog doma, kamenjem s puta gradili su oltare kako bi se molili Pachamami, u svojim su molitvama tražili zaštitu na putu, putem tih nakupina kamenja željeli su ostvariti kontakt s višim bićem. 

Korištenjem keramike kao sredstvom, stvaram vlastite skulpture s namjerom da budu moje Apachetas, simbol zaštite. Upravo stoga što živim kao stranac u zemlji daleko od one u kojoj sam se rodila, iako sam se uvijek osjećala dobrodošlom i zaštićenom, moje su skulpture kamenje i Apachetas stvorene kao suputnice, kao simboli zaštite onih čiju zaštitu traže.