Forastera

Ova se serija sastoji od iskustava u kojima prepričavam intimne doživljaje imigrantice. Tražim kako spojiti unutarnji svijet sa svijetom koji nas okružuje, dozivam iskustva koja počivaju na koračanju putevima u posuđenim zemljama, susret i odvajanje, pripadnost te istodobno kako ne biti dijelom ovog novog mjesta gdje si odlučila živjeti i koje te primilo.  

Neokovane emocije između ulica i uglova, doživljaji koji usmjeravaju našu povijest. Elementi prikupljeni s ovih mjesta postaju simboli ovog razdoblja moga života stvarajući dijalog koji nastaje povezivanjem tih mjesta s mojim osobnim svijetom i dijeljenjem kroz moj rad.