Piedras

Stvoreno u traženju mirnoće. Kamenje, u svojim različitim oblicima je nastalo zbog potrebe za elementom koji označava unutarnji mir, duhovnost i smirenost. Inspirirano je na kamenu kao prirodan predmet koji ima vlastitu i jedinstvenu energiju, život bez kretanja koji izražava zadovoljstvo, spokoj i koji širi mir